Dokumenty COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami obowiązującymi od 1 września 2020r.

https://mos.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-COVID-19.pdf

https://mos.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2020/08/zał.-1-pomiar-temperatury.pdf

https://mos.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2020/08/zał.-2-organizacja-zajęć.pdf

https://mos.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2020/08/zał.-3-podejrzenie-zachorowania.pdf

https://mos.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2020/08/Zgoda-na-zajęcia-pełnoletni.pdf

https://mos.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2020/12/zgoda-na-zajęcia-niepełnoletni.pdf