SZS – PUNKTACJA – Licealiada – szkoły ponadpodstawowe

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Licealiada – szkoły ponadpodstawowe
MĘŻCZYŹNI

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
I LO-
II LO 1 4 3 1 4 x 4 4 8 x 5 8
III LO 1 1 6 10 6 10 x x 3
IV LO 6 6 6 4 x x x 8 x x 8 5
VI LO 4 8 4 1 2 x 5 1 6 x 2 1
VII LO 1 5 8 5 8 x x 2 5 x 4 4
 IX LO 5 1 10 1 3 x 3 5 4 x 6 6
 ZSEiInf. 10 10 5 10 6 x 10 1 10 x 10 10
Kat. LO- 1
T 1 Ekonom. 1 3 x 1 x 1 3 x 1 1
T 2 Arch-Bud. 1 x x
T 3 Gastr-Hot. 1 3 x 1 x x 1
T 4 Transp. 8 1 x 1 5 x 8 6 x x
T 5 M-E 1 x 1 x 2 x 2
T 6 GLiŚ- 3 8 1 1 3
T 7 Styl.
Lic. Pol. 1 1 x x
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

KOBIETY
 

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
I LO-
II LO 6 8 4 5 x 10 6 10 x 6 6
III LO x 1 3 3 x x 2 3 x 2
IV LO 8 10 8 x x 8 8 x 5
VI LO 5 1 10 8 x 5 3 5 x 4 4
 VII LO 10 3 6 10 x 2 10 6 x 10 10
 IX LO 4 5 5 4 x 6 4 2 x 8 8
 ZSEiInf.-
Kat. LO-
T 1 Ekonom. 3 6 2 2 x 3 5 4 x 3 5
T 2 Arch-Bud.-
T 3 Gastr-Hot. 2 4 x 6 x 4 x x 2
T 4 Transp. x x x x x x
T 5 M-E-
T 6 Gr. i Log-
T 7 Styl. x 1,5 x 8 x x 3
Lic. Pol. 1,5 x 1
ZSEiInf.
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 05.04.2024 r.