SZS – PUNKTACJA – Licealiada – szkoły ponadpodstawowe

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Licealiada – szkoły ponadpodstawowe
MĘŻCZYŹNI

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
I LO-
II LO 10+3 1,5 3 8+2 5 4 5 1,5 4 x 2 4 6+1 4 4
III LO 2 5 6 8+2 8+2 6 x x
IV LO 2 4 8+2 3 4 3 1 5 8+2 x 3 8 4 5 6+1
VI LO 5 8+2 5 1,5 x 6 3 1,5 10+3 x 5 2 6+1
VII LO x 1,5 10+3 4 10+3 1,5 1 10+3 x x 6+1 6 8+2 5
 IX LO 2 3 4 1,5 x 1,5 1 3 x x 8+2 5 5 10+3 8+2
 ZSEiInf. 6 10+3 6 x 6 10+3 4 8+2 6 x 10+3 10 10+3 8+2 10+3
Kat. LO
T 1 Ekonom. x 6 x x 1 10+3 x x 1 3
T 2 Arch-Bud
T 3 Gastr-Hot. x x 1 1 x 4
T 4 Transp. 8+2 x x 5 8+2 x 6 4 5 x 3 3
T 5 M-E- 5
T 6 GLiŚ 4 x x 10+3 x x 1 x x x 2
T 7 Styl. 2 x 1
Lic. Pol.
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

KOBIETY
 

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
I LO-
II LO 3 5 3 6 6 x 6 10+3 10+3 x 8+2 8 10+3 10+3 10+3
III LO 5 8+2 4 8+2 x 1 8+2 6 x
IV LO 6 10+3 8+2 5 10+3 x 8+2 3 8+2 x 4 10 8+2 8+2 8+2
VI LO 8+2 6 x 8+2 5 4 6 x x 10+3 6 4
 VII LO 10+3 4 10+3 10+3 2 x 3 4 x x 6+1 4 6+1 6+1
 IX LO 3 x 5 1,5 3,5 1 5 x x 3 5 4 5 5
 ZSEiInf.
Kat. LO
T 1 Ekonom. 3 x 6 3 1 x 10+3 2 x 5 5 6+1 4
T 2 Arch-Bud
T 3 Gastr-Hot. x 1,5 3,5 1 x
T 4 Transp. 3 x 4 x 2 x 3 3
T 5 M-E-
T 6 Gr. i Log x x 5 x x 3
T 7 Styl. x x 1 x x 2
Lic. Pol.
ZSEiInf.
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 06.06.2022 r.