SZS – PUNKTACJA – Licealiada – szkoły ponadpodstawowe

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Licealiada – szkoły ponadpodstawowe
MĘŻCZYŹNI

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
I LO-
II LO 10+3 4 x 1 x x x x 5 6 x 6+1
III LO x 10+3 10+3 x x
IV LO 6 6 x 5 u x 1 x 3 x x 5 3 +1
VI LO 1 5 x 8+2 8+2 x 8+2 x 8+2 10+3 x 4 8+2 +2
VII LO 5 1,5 x 2 6 x 1 x 10+3 4 x 6+1 5
 IX LO 4 x 1 3 x x 1 2 8+2 2
 ZSEiInf. 8+2 8+2 x 3 4 x 6 x 4 5 x 10+3 10+3 +3
Kat. LO x 1 x x x x x
T 1 Ekonom. 3 1,5 1 5 2 x 1
T 2 Arch-Bud x x x 4 x
T 3 Gastr-Hot. x x 4 5 x 1 x x 2
T 4 Transp. 2 10+3 x 6 10+3 x 3 x 6 8+2 x 3 4
T 5 M-E x 3 x 1 x x x x
T 6 GLiŚ x 1 x 1 1 3 x
T 7 Styl. x x 2 x x
Lic. Pol.
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

KOBIETY
 

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
I LO-
II LO 6 x 4 4 x x 6 x 10+3 6 x 8+2 10+3 +3
III LO 3 x 5 x x 6 4 x
IV LO 5 x 3 3 x x 8+2 x 8+2 10+3 x 6+1 4 +2
VI LO 8+2 x 8+2 8+2 x 5 x 5 8+2 x 5 5 +1
 VII LO 10+3 x 10+3 10+3 x x 4 x 1 5 x 10+3 8+2
 IX LO 1 x 1 x x 2 3 3 6+1
 ZSEiInf.
Kat. LO x x x x 1 x
T 1 Ekonom. 1 x 6 2 x x 10+3 3 x x 2
T 2 Arch-Bud x
T 3 Gastr-Hot. x 5 x 3 1 4
T 4 Transp. 1 x 2 6 x x x x 4 x x
T 5 M-E
T 6 Gr. i Log x
T 7 Styl. 4 x x x x 1 x 1
Lic. Pol.
ZSEiInf.
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 11.03.2020 r.