SZS – PUNKTACJA – Licealiada – szkoły ponadpodstawowe

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Licealiada – szkoły ponadpodstawowe
MĘŻCZYŹNI

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
I LO-
II LO x x x x x x 2,5 x x x 5 5 3
III LO x x x x 10 x x x
IV LO x x x x x x 2,5 x x x 6 8 4
VI LO x x x x x x 1 x x x 4 4 6
VII LO x x x x x x 2,5 x x x 8 3
 IX LO x x x x x x 1 x x x 6 8
 ZSEiInf. x x x x x x 6 x x x 10 10 10
Kat. LO-
T 1 Ekonom. x x x 5 x x 2 1 5
T 2 Arch-Bud.-
T 3 Gastr-Hot. x x x x x x 1 x x x 3 1 1
T 4 Transp. x x x x x x 8 x x x
T 5 M-E x x x x x x x
T 6 GLiŚ x x x x 2,5 x x x
T 7 Styl. x 1 x x 2 2
Lic. Pol. x x x x
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

KOBIETY
 

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
I LO-
II LO x x x 3 x 8 x x x 10 8 6
III LO x x x x 2,5 x x x
IV LO x x x 10 x 2,5 x x x 8 5 8
VI LO x x x 8 x x x x x 5 3 10
 VII LO x x x 6 x 2,5 x x x 6 6
 IX LO x x x x 2,5 x x x 10 5
 ZSEiInf.-
Kat. LO-
T 1 Ekonom. x x x 2 x 10 x x 4 4
T 2 Arch-Bud.-
T 3 Gastr-Hot. x x x 4 x 5 x x x 4 2 3
T 4 Transp. x x x x x 1 x x x
T 5 M-E-
T 6 Gr. i Log x x x x
T 7 Styl. x x 6 x x 1
Lic. Pol. x 5 x
ZSEiInf.-
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 31.10.2022 r.