SZS – PUNKTACJA – Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe

CHŁOPCY

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP 1-
SP 3 x 4 x x x x x 9 5
SP 4-
SP 6 x x x 10 x x 12 x x 10 12 15
SP 8 x x x x x x x x
SP 9 x x 10 x 6 x 12 x x 12 10
SP 10 x x x x x x x
SP 11 x x x x 4 x
SP 12- 5
SP 13 4 x 9 x
SP 16 x x x x
SP 17 x 6 x 15 15 1
SP 18 x x 5 4
SP 19 x x x x x x x x x x 9 8 10
SP 20-
 SP 21 x x 7 x x x x
SP 22 x x x x x x
SP 23-
SP 25-
SP 27- x 2
SP 29 x x x x x 4 6
SP 32 x 9 x 6 7
SP 33 x x 8 x
 SP 35-
SP 36-
SP 37 8
SP 38 x x x 5 x x x x x x
 SP 39 x 9 x x x 7
SP 40 x x 12 x 12 x x 15 x x x 6 6 9
SP 42 x x 15 x x x x 7 x x x 8 7 8
SP 45 x 8 x x x x 10 10 x x 15 15 12
SP 46 x x x x 9 5
SP 47 5 x x x
SP 48 x x x x
SP Atena x x x x x x x x
 Kat. SP-
PSP 5 x x x x x x x 3
SP 15 x x 7 x
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

DZIEWCZĘTA

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP 1-
SP 3 8 x x x x 2
SP 4-
SP 6 x x 8 x x 15 x x 12 15 15
SP 8 x x x x x x x x
SP 9 x 12 x 10
 SP 10 x x x
SP 11 9 x
SP 12- 5
SP 13 x x
SP 16 x x 5 x
SP 17 9
SP 18 x x 8 7
SP 19 x x x 6 x x x x x 6 9
SP 20-
SP 21 x x 9 x x x
SP 22 x x
 SP 23-
SP 25-
SP 27- x 7
SP 29 x 5 x 3 8
SP 32 x 7
SP 33 x 15 x
 SP 35-
SP 36-
SP 37-
SP 38 x x x x x
 SP 39 x 9 x x 6
 SP 40 x x 10 10 x x 9 x x x 10 8
SP 42 x x 15 12 x x 6 x x x 15 12 12
SP 45 x x x x 10 10 x x 9 9 10
SP 46 4 x x 12 8
SP 47 x 12 15 x x
SP 48-
Kat. SP-
SP Atena x x x 7 x x
PSP 5 x x x x x 4
SP 15 x x
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 16.03.2023 r.