SZS – PUNKTACJA – Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe

CHŁOPCY

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP 1
SP 3 x x x 1
SP 4-
SP 6 x x x x x x x x x 10+1 12
SP 8-
SP 9 x x x x x 8 15
SP 10-
SP 11 x x x
SP 12 x x x 1
SP 13 x x x x x
SP 16 x x x x
SP 17 x x x
SP 18 x x x x x
SP 19-
SP 20 x 9 2
 SP 21 x x x x x x x 15+3 9
SP 22 x x x x x x x x 8
SP 23-
SP 25 x x x
SP 27-
SP 29 x x x x x x x x 5 4
SP 32 x x x x x x 6
SP 33 x x x x 3
 SP 35-
SP 36-
SP 37 x x x
SP 38 x x x x x x x x x 3 5
 SP 39 x x x x x
SP 40 x x x x x x x x x x x 7
SP 42 x x x x 4
SP 45 x x x x x x x x x x 12+2 10
SP 46
SP 47-
SP 48
SP Atena-
 Kat. SP x x
PSP 5 x x x x x x x 6
SP 15 x x x x x x 7
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

DZIEWCZĘTA

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP 1
SP 3 x x 1
SP 4-
SP 6 x x 12 x x x x x x 10+1 15
SP 8-
SP 9 x x 7 7
 SP 10-
SP 11 x x
SP 12 x 5
SP 13 x x x x
SP 16 x x x
SP 17 x
SP 18 x x x
SP 19-
SP 20 x x x 10 x x x x x 15+3 12
SP 21 x x x x x x 12+2 9
SP 22 x x x x x x 10
 SP 23-
SP 25 x x
SP 27-
SP 29 x x 9 x x x x x 4 1
SP 32 x x x 8
SP 33 x x x x 3
 SP 35-
SP 36-
SP 37
SP 38 x x x x x 8 4
 SP 39 x x
 SP 40 x x x 15 x x x x x x 9
SP 42 x x x x
SP 45 x x x x x x x x x 5 6
SP 46-
SP 47-
SP 48
Kat. SP x
SP Atena-
PSP 5 8 x x x x 6
SP 15 x x x x x 2
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 04.12.10.2021 r.