SZS – PUNKTACJA – Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – szkoły podstawowe

CHŁOPCY

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP 1 1 5 x x 2,5 x 7
SP 3-
SP 4 x x x x x x x x x x x 6 1 3
SP 6 x x 7,5 15+3 x 5,5 9 x x x 9 12+2
SP 8
SP 9 x x u 2 2,5 5 5 10+1 2
SP 10 x x 12+2 12+2 x 2,5 x x 3
SP 11
SP 12 5 -5 x 1 8
SP 13 4 x x
SP 16 x x x x 7 x x
SP 17 2 -5 x x
SP 18 x x 2,5 x
SP 19 x 10 2 x x x x x 8 12+2
SP 20 x 2 7 x x 4 4
 SP 21 x x
SP 22 x x 12+2 10 x 8 x x 10+1 9 15+3 10+1
SP 23 x x x x x
SP 25 x x x 6
SP 27-
SP 29 x x 8 7,5 x x x 10 x x x 8 2 5
SP 32 -5 x 6 x x x 4
SP 33 x 10 15+3 x x x
 SP 35-
SP 36-
SP 37-
SP 38 x x u x -5 9 x x x x x x 3 8
 SP 39 x 7 15+3 9 x x 7
SP 40 x x 9 6 15+3 x x 10 15+3 x x x 7 10 7
SP 42 x x 15+3 1 x x x 12+2 x x x x 15+3 15 15+3
SP 45 x u 9 7 10 x 9 12+2 x x 12+2 12 9 9
SP 46 x 6 2 8 12+2 x 5,5 8 x x 2 1
SP 47-
SP 48-
SP Atena-
 Kat. SP x 2 x x x 6
PSP 5 x x 1 x x x x x x x
SP 15 1 1
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

DZIEWCZĘTA

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
SP 1 x x 8 x x 5,5 x x x 7 15+3 7
SP 3-
SP 4 x x x x x x x x x x 1 1
SP 6 x x 12+2 15+3 x 2,5 7 x x x x 10+1 8
SP 8
SP 9 2,5 3 1
 SP 10 x x x 5,5 x x 2
SP 11 -5 x x
SP 12 x x 9
SP 13 x x
SP 16 x x 7 5 x
SP 17 x x 1
SP 18 x 2,5 x
SP 19 x 10 x x x x x 3 10+1
SP 20 x 5 10 x x x 8 1 5
SP 21 x -5
SP 22 x -5 x 2,5 x 4 6 8 4
 SP 23 x
SP 25 x 3
SP 27-
SP 29 x x 7 7 x x 8 x x x 9 5 6
SP 32 x u x x 6 x 15
SP 33 x x 15+3 x x
 SP 35-
SP 36-
SP 37-
SP 38 x x -5 x 10 x x x x x x x 15+3 15+3
 SP 39 x 12+2 x x x 4
 SP 40 x x 8 9 12+2 x 12+2 9 x x x x 6 10 2
SP 42 x 15+3 15+3 x 8 x x x x x 12+2 9 10+1
SP 45 x 10 x x 10 15+3 x x x 5 12 12+2 12+2
SP 46 x 9 6 9 x 9 12+2 x 7 9
SP 47-
SP 48-
Kat. SP x x x x x 8
SP Atena-
PSP 5 x x x x x x x x x
SP 15 1
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 11.03.2020 r.