SZS – PUNKTACJA – Igrzyska Dzieci – Szkoły podstawowe

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sosnowca w ramach realizacji zadania publicznego.

Igrzyska Dzieci – Szkoły podstawowe
CHŁOPCY

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
1 x     x x   x x   x   9         6  
3 x   x x   x x x x x             1 1
4-                                    
6 x x   x x x 12   x x   8         9 9
8 x x x x   x       x                
9   x   x       x       4         7 8
10 x x   x x   9 x                    
11 x     x       x                    
12-                                 5  
13             8     x                
15       x x x                        
16       x x   x x x                  
17 x     x x x     x               1  
18           x x x   x               3
19 x x x x x x x x x x   3         3  
20 x x             x                 7
21 x x x x     x x   x                
22-                                    
23-       x                            
25                       5            
27-           x       x             4 4
29 x   x x x x   x   x             1 2
32       x x   15 x       7            
33   x   x x     x                 8  
35-                                    
36-                                    
37-                                    
38 x   x x x x x   x x               5
39 x   x x x                       15 6
40 x x x x x x 7 x x x   15         10 15
42 x x x x x x x x x x   12           12
45     x x x x 10 x x x   6         12 10
46       x x x x x x x   10            
47       x   x       x                
48 x     x x x x x   x                
SPAtena x x x x x   x x   x                
PSP5       x x x x   x x             2  
Katolicka SP-                                    
PSP1-                                    
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

DZIEWCZĘTA

GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA
1       10   x x   x   8         8  
3     x x x x x   x             1 6
4-                                  
6 x x   x x 12   x x   15         15 15
8 x x x 8 x       x                
9             x       5            
10             x                    
11 x     7     x                    
12-                               5  
13           15     x                
15         x                        
16             x x                  
17         x     x                  
18         x 8 x   x                
19 x x x 15 x x   x x             6 10
20   x   x       x                 9
21 x x x     x x   x                
22-                                  
23-                                  
25 x                   7            
27-         x       x             3 8
29 x       x       x             2  
32       12     x       10            
33   x         x                 10  
35-                                  
36-                                  
37-                                  
38 x       x x   x x               7
39 x   x                         4  
40 x x x 9 x 9 x x x   12         12  
42 x x x x x x x x x                
45   x     x 10 x x x   9         7 12
46         x   x   x   6            
47 x   x x x       x                
48         x       x                
SPAtena x x x 6     x   x                
PSP5         x x   x x             9  
Katolicka SP                                  
PSP1-                                  
GRY ZESPOŁOWE SPORTY INNE LEKKOATLETYKA

Ostatnia aktualizacja – 31.10.2022 r.