Rada Rodziców

Przewodniczący: Pan Kamil Książek

Sekretarz: Pani Monika Stępniowska