Koszykówka chłopców

Do zgłoszonych szkół wysłany został szczegółowy komunikat dotyczący zawodów. Miejsce: Hala MOSiR ul. Orląt Lwowskich, termin: 01,02,03.12.2021 r. Organizator: II LO.