Międzyszkolny Ośrodek Sportowy dołączył do akcji stowarzyszenia „Dawcy Uśmiechu” MotoMikołaje2021 Do przygotowania są paczki dla dzieci z Domów Dziecka. Aby przygotować paczek potrzeba dużej ilości słodyczy, soczków o pojemności maks. 500 ml, przyborów szkolnych itp.

Jak możesz wspomóc akcję?

  • do 1 grudnia przekaż swojemu nauczycielowi (trenerowi) lub przynieś do sekretariatu słodycze (takie, które można podzielić np. cukierki w papierkach, czekolady), napoje o poj. maks. 500 ml, przybory szkolne. My przekażemy je organizatorowi do pakowania. https://pl-pl.facebook.com/events/8153611891321780/