STYPENDIA SPORTOWE

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą zasad przyznawania stypendium sportowego.

Formularz wniosku o przyznanie Stypendium Sportowego Miasta Sosnowca dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Sosnowiec w zakładce: “Stypendia Sportowe”

https://www.mosir.sosnowiec.pl/bip/stypendia-sportowe.html